Dekk – Test, tips og kjøpeguide

Sist oppdatert: 3. april 2020


Dekk – Test, tips og kjøpeguide

Hva betyr ord og uttrykk for bildekk? 

Avbalansering

Dekk og felg må samstemmes, det heter avbalansering. I høye hastigheter vil selv den minste ubalanse føre til vibrasjoner og ujevn dekkslitasje. Avbalanseringen skjer ved at det monteres små vekter på felgen. Avbalanseringen gjøres hver gang dekket monteres på felgen, også etter en dekkreparasjon.

Bremselengde

Avstanden bilen kjører fra du tråkker på bremsepedalen til bilen står stille.

Camber

Når du står foran bilen og ser på dekkene vil du på de fleste biler se at dekkene ikke er helt vertikale, de står i en liten vinkel hvor toppen på dekket heller innover mot bilen. Denne vinkelen heter camber, se bildet.

Camber

Cambervinkelen betyr mye for kjøreegenskapene

Dekktrykk

Lufttrykket i dekket. Trykket måles i bar. Personbiler har et lufttrykk på mellom 1,8 og 2,8 bar. Feil lufttrykk fører til dårlige kjøreegenskaper og feil slitasje på dekkene. Dekktrykket finner du i instruksjonsboken eller på bensinstasjonen på veggen ved luftfyllingen.

Diagonaldekk

Dette er dekk som kun brukes på anleggsmaskiner og traktorer. Diagonaldekk ble brukt på personbiler inntil syttitallet, men ble avløst av radialdekk som har bedre egenskaper.

Felg

Felger er laget av stål eller aluminium. De fleste biler er godkjente for flere felgstørrelser. Endrer du dimensjon på felgene må du også mest sannsynlig også endre dekkstørrelsen. Dette får du hjelp til hos bil- eller dekkforhandler. Aluminiumsfelger koster mer en stålfelger, men har mange fordeler. Lavere vekt gir bedre kjøreegenskaper, de følger veibanen og ujevnheter bedre.  Aluminiumsfelger er pene, det finnes mange ulike designer og bilen får et mer sportslig preg.

Friksjon

Kraften mellom dekket og veibanen.

Hastighetsmerking

Dekket er laget for en maksimal hastighet, denne står oppgitt på siden av dekket. S=180 km/t

T=190 km/t  U=200 km/t  H=210 km/t  V=240 km/t  W=270 km/t  Y= 300.

Helårsdekk

Dekk som kan brukes hele året. Ikke aktuelt for Norske forhold.

Load Index

Angir hvor stor belastning et dekk er laget for. Koden finner du på dekksiden.

Mønsterdybde

Angir hvor dypt mønsteret er på dekket. Dette skal måles på det mest slitte stedet. Loven tillater en minste mønsterdybde på 1,6 mm over maksimalt ¾ av dekkets bredde. Bransjen anbefaler en minste mønsterdybde på 3 mm på sommerdekk. På vinterdekk er en minste mønsterdybde på 3 mm lovfestet.

Profil

Angir forholdet mellom dekkets bredde og høyde. En 65 profil betyr at dekkets høyde er 65 av bredden.

Med en effektiv bilalarm slipper du tyveri av bilen.

Seip

Dette er fine snitt i vinterdekkets lameller. Seipene gir bedre egenskaper på glatt føre.

Slitasjevarsler

I bunnen av dekkets mønster er det en farget forøyning på 1,6 mm (minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk). Slitasjevarsleren gjør det enklere å følge med på når mønsterdybdeb når et kritisk nivå.

Traksjon

Angir hvilket veigrep dekket har under alle kjøreforhold, svinging, bremsing og akslerasjon.

Tubeless

Dekk uten slange.

Hva betyr kodene på dekket?

Vi tar utgangspunkt i et dekk med koden:

185  65  HR 15 76 W

185: Dekkets bredde i millimeter

45: Dekkets høyde angitt i prosent av bredden. Dvs høyden er 45% av bredden.

H: Godkjent for hastighet over 240 Km/t

Hastighetskodene angir maksimal tillatte hastighet for et dekk.: L = 120 km/t M = 130 km/t N = 140 km/t P = 150 km/t Q = 160 km/t R = 170 km/t S = 180 km/t T = 190 km/t U = 200 km/t H = 210 km/t V = 240 km/t W = 270 km/t Y = 300 km/t Z = over 240 km/t

R: Dekket er av typen radialdekk (de fleste dekk er radialdekk)

15: Dekkets diameter målt i tommer.

76: Dekkets lasteindeks. Det angir hvilken belastning dekket er godkjent for, i kg.

Foto: Michelin

 

DOT kode

Bildekk er ferskvare og dekkets egenskaper blir dårligere etter hvert som dekket blir eldre. Et dekk bår kun brukes i seks år. Derfor er det viktig å sjekke dekkets alder når du kjøper dekk. Du kan risikere å kjøpe dekk som har ligget på lager hos forhandleren i et år eller to.

DOT koden angir dekkets produksjonsdato. En kode på for eksempel 1110 viser at dekket er produsert i uke 11 i 2010.

Hva med reservehjulet?

Du bør også sjekke alderen på reservehjulet. Siden dekket ikke brukes vil det ha en lengre holdbarhet. Sjekk i det minste om det er sprekker i gummien. Det er smart å la dekkforhandleren sjekke reservehjulet hver gang du kjøper nye dekk til bilen.

EU-merking

E-merket viser at dekket er produsert i henhold til EU-direktiv, og derfor godkjent for salg i EU og EØS. E- market er et krav for alle dekk som selges i EU/EØS området.

Hvor er dekket produsert?

Produksjonslandet er angitt som et tall inne i en sirkel på dekket.

Hvordan oppbevarer du dekk?

Det er viktig å oppbevare dekk på riktig måte. Det gir dekkene økt levetid og sparer deg for unødig trøbbel.

Rengjør dekkene

Det første som må gjøres med dekkene før oppbevaring er skikkelig rengjøring. Bruk gjerne rengjøringsmidler som er laget for dette.

Unngå fuktighet

Dekkene bør oppbevares i tørre omgivelser og ikke utsettes for direkte fukt. Utendørs lagring hvor dekkene utsettes for regn bør unngås.

Unngå lys

Dekkstativ fra Biltema Foto: Biltema

Dekkene bør lagres i mørke lokaler og ikke utsettes for solstråler.

Pass temperaturen

Den optimale temperaturen for oppbevaring av dekk er ca 15 grader. Lagring under frysepunktet eller over 25 grader vil kunne skade dekket.

Beskytt dekkene

Det er viktig at dekkene ikke utsettes for sterke stoffer som kjemikalier, fett, olje og løsemidler. Unngå at dekkene står i nærheten av kraftige elektriske apparater som forårsaker varme og gnister.

Unngå press

Det optimale er å henge dekkene på veggen. Uansett bør dekkene ikke utsettes for press og vektbelastninger. Å stable dekkene oppå hverandre er ikke skadelig.

Nye dekk av dårlig kvalitet kan være farlige

Utvalget av dekk og dekkmerker er stort og ikke alltid så lett og orientere seg i. Det handler om mer enn å finne den dimensjonen som er godkjent for den enkelte bilmodell.

Dekkene er det eneste som ”holder deg på veien” og de få kvadracentimetrene som er i kontakt med veibanen kan være avgjørende for utfallet av en kritisk situasjon, eller forhindre at en farlig situasjon oppstår.

Gode dekk er viktig for å hindre vannplaning Foto: Nokian

 

 

Dekktester viser at det er store forskjeller på dekk. Enkelte modeller roses opp i skyene mens andre betegnes som trafikkfarlige. Man har sett tester av nye dekk på våt veibane hvor det bremses fra 70 km/t. Bilen med de dårligste dekkene hadde fortsatt en hastighet på 40 km/t når den bilen med de beste dekken hadde stoppet. Tenk på hva det ville betydd ute i trafikken. Det lønner seg derfor å følge med på tester som publiseres i rikt monn i ulike media når dekksesongene nærmer seg.

Slik holder du bilen blank og flott.

SB

Du liker gjerne...