Motorvarmer – Test, tips og kjøpeguide

Sist oppdatert: 3. april 2020


Motorvarmer – Test, tips og kjøpeguide

En motorvarmer består av et varmeelement som varmer opp en veske som er koblet til motorblokken.

Avhengig av modell varmer motorvarmeren enten oljen eller kjølevesken.

Med motorvarmer har du varme i bilen med en gang du starter. Du sparer motoren ved å unngå kaldstarter på vinterstid.

I tillegg forurenser bilen mindre ( kalde motorer forurenser mye ).

Fare for skade på motoren ved kaldstart reduseres, og forurensingen reduseres.

Motorvarmeren varmes enten med 230 volt strøm eller av bilens eget drivstoff.

Motorvarmer gir mindre slitasje på bilmotoren

Motorvarmeren bør brukes ved temperaturer på opp til 10 grader. Det er med andre ord ikke bare noe for vinterbruk.

Fordelene er mange

Bilen blir lettere å starte. Bilen slipper ut mindre skadelig avgass. Katalysatoren virker tidligere. Drivstofforbruket går ned. Slitasjen på motoren blir mindre. Rutene blir isfrie. Og motorvarmeren skal ikke bare brukes når det er minusgrader.

Hva koster en motorvarmer?

Svært få biler har montert motorvarmer fra fabrikken. Den må ettermonteres og det bør gjøres av et verksted. Selve motorvarmeren er en enkel teknologi, men oppkoblingen på bilens motor bør gjøres av fagfolk.

Motorvarmeren koster mellom 1.500 og 6.000 kroner. Dette avhenger av utstyrsnivået. Ekstrautstyr mange velger er tidsur og vifte. For monteringen må du regne med rundt 2.000 kroner.

Vindusviskere er viktig for sikkerheten.

Tidsur anbefales

 

Foto: DEFA

Det har ingen hensikt å la motorvarmeren stå på hele natten. Dette er sløsing med kostbar energi. I tillegg er det ikke gunstig for motoren. Det holder å starte oppvarmingen mellom en halv og to timer (avhengig av utetemperatur) før du skal kjøre.

Dårlig bilbatteri? Her er noen tips.

Motorvarmere er miljøvennlige

En bilmotor, både diesel og bensin, forurenser svært mye når den er kald. Dette skyldes at forbrenningen er lite effektiv før motoren har oppnådd riktig arbeidstemperatur.

Diesel er verst

Dieselmotorer har betydelig større utslipp av NOx (Nitrogenoksider). Dette er miljøskadelige avgasser som kan gi store helseskader for mennesker. Spesielt i lokalmiljøet, dvs nær sterkt trafikkerte veier. Alle nye dieselbiler har partikkelfilter for å rense avgassene. Forskning viser nå at disse partikkelfiltrene ikke er tilstrekkelige for å redusere utslippene. Partikkelfiltrene fører nemlig til økt utslipp av NO2, en sterkt helsefarlig gass.

En kald motor forurenser mye. I tillegg er luftproblemene i store byer størst på kalde dager. Dette er en stor utfordring for samfunnet. Dårlig luftkvalitet er et stort helseproblem i sterkt trafikkerte områder.Kaldstart gir størst forurensning

Motorvarmer bidrar positivt

En motorvarmer sørger for at motoren har en god driftstemperatur ved start på kalde dager. Det fører igjen til betydelig mindre forurensning.

Hvor skal du koble til motorvarmeren?

For å få et maksimalt utbytte av motorvarmeren må du ha god tilgang til strømkontakter. Hjemme i er tilgangen til strøm god, men hva med parkeringshus, parkering på jobb osv. Her må myndighetene på banen for å legge til rette for økt bruk av motorvarmer, som et tiltak for bedre miljø.

Tekst: Sture Bjørseth

Ny skiboks til vinteren, les kjøpeguide.

Du liker gjerne...