Startkabler – Tips til kjøp og bruk

Sist oppdatert: 3. april 2020


Startkabler – Tips til kjøp og bruk

Slik bruker du startkabler:

Plasser bilene riktig

Åpne panseret og se hvor batteriet er plassert. Still opp bilene slik at batteriet er så nærme som mulig. Husk at bilene ikke må være i kontakt med hverandre.

Slå av tenningen

Begge bilene skal ha tenningen helt av og alle annen elektronikk skal være avslått. Bilene må ha samme voltstyrke og kablene må ikke komme i kontakt med hverandre.


Rekkefølgen er veldig viktig!

1. Fest den røde kabelen på plusspolen på det tomme batteriet

2. Fest den andre enden av den råde kabelen på plusspolen på batteriet med strøm (det du skal ha hjelp av).

3. Fest den sorte kabelen på minuspolen på batteriet med strøm.

4. Fest den andre enden av den sorte kabelen på MOTORBLOKKEN på bilen med det flate batteriet.

5. Sjekk at kablene ikke berører bevegelige deler i motoren.

6. Bilene settes i fri (eller park om automatgir).

7. Start bilen med flatt batteri.

8. Ta av kablene forsiktig og i motsatt rekkefølge av når du monterte de.

Se også gode råd for pleie av bilen.

Tekst: Sture Bjørseth

Du liker gjerne...