Overflatevann – er det trygt?

Vann fra overflaten er utsatt for forurensning og bør testes med jevne mellomrom. Hva indikerer forurensning og hvilke tiltak kan du treffe?