Nytt tak? Hva koster det? Komplett guide

Prisen bestemmes i hovedsak av tre faktorer: Arbeidstimer, type tak og takets tilstand.

Bytte av et tak hvor det ikke er ekstraarbeid på grunn av råte og andre bygningsskader koster mellom 1.500 og 5.000 kroner pr. kvm. Det rimeligste er takpapp, det dyreste er skifer. Snittprisen for tak med takstein (som de fleste velger) i tegl eller betong er mellom 2.000 og 3.000 kroner/kvm.

 

Hva inkluderer denne prisen?

Disse prisene inkluderer både materialene og arbeidet. Arbeidet består i å legge membran, bygge lekter, legge selve taket (takstein, skifer) samt montere takrenner og standard beslag.
Velger du å etterisolere taket i kommer det i tillegg.

Før du får en eksakt pris må det gjennomføres en befaring. Ligger huset vanskelig til kan det bli ekstrakostnader i forhold til stillasbygging og gjennomføringen av arbeidet. Skal du legge takstein er det en fordel at taksteinen kan løftes opp på taket med kranbil.

Takets design er også en faktor. Er det store takflater blir prisen lavere enn om taket har vinduer, takterrasse og andre arbeidskrevende faktorer i forhold til takbytte.

Det er med andre ord mange element som skal med når et pristilbud skal gis.

 

Et usikkerhetsmoment er tilstanden til undertaket

Her kan det finnes råte og fukt som må utbedres før nytt tak legges. Pristilbudet du får inkluderer ikke slikt ekstraarbeid. Avdekkes slike problem er det vanligste at taktekkeren også tar jobben med utbedringen. Det avtales en timepris og arbeidet er i gang. Taktekkeren har allerede stillas og utstyr på plass. Å innhente tilbud fra en tredjepart er det ikke tid til, taket skal heller ikke være åpent og ubeskyttet lenge ved nedbør og uvær.

 

Hvor stort er taket?

Dette måles på vanlig måte i kvadratmeter, men husk at takets flate ikke er det samme som husets grunnflate om taket er skrått. Et skrått tak har en betydelig større flate enn grunnflaten. Et flatt tak har samme areal som grunnflaten eventuelt med tillegg om taket går ut over veggen.

 

Trenger du bytte tak?

Hvilke er de vanlige tegn på at det er på tide å bytte taket:

Fuktskader under taket
Finner du fukt i boligen som kan relateres til taket må du sette i gang prosjektet med å bytte tak så snart som mulig. Trenger det først fukt gjennom taket vil dette øke på med tiden og du risikerer ytterligere skader på bygningen.

Hvilken alder har taket?
Et godt bygget tak av takstein i høy kvalitet kan vare over femti år, men etter 25 år bør du foreta en inspeksjon av takets tilstand. Selv om taket ser bra ut på overflaten kan undertaket være slitt.

Skader i overflaten
Er det sprekker og skader på takstein eller har de små stenene (granulatet) på takshingel begynt å falle av er det på tide å bytte tak. Det er også viktig å kontrollere tilstanden til tekking rundt pipen.

Estetiske motiv for å bytte tak
Et nytt tak hever bygningens utseende og standard og mange bytter tak fordi det gamle ser stygt og slitt ut. I forbindelse med større renoveringsprosjekt er det også naturlig å vurdere nytt tak.

Salg av boligen
Er det smart å skifte tak før boligen legges ut for salg? Å skifte tak er dyrt. For en enebolig med en grunnflate på 150.000 kan det fort koste en halv million.
Er taket i dårlig forfatning vil dette legge en demper på interessen for boligen. Potensielle kjøpere strekker seg allerede for å kunne gi bud, da er det ikke mye rom for å skifte tak. Dermed blir det hele for usikkert og folk holder seg unna. Er taket av grei standard og i orden vil det som regel ikke lønne seg å skifte tak før et boligsalg.

 

Hvor mange dager tar det å skifte tak?

Enkelte taktekkerfirma er spesialisert på å skifte tak veldig raskt, de profilerer seg som «hurtigskiftere». Er taket normalt krevende, det blir ikke noe ekstraarbeid med undertaket og det er lett å komme til med løfteutstyr kan jobben være gjort på 4-5 dager. Et mer krevende tak eller man finner fukt og råte når man åpner taket vil fort kreve 2 ukers jobb.

 

Ulike typer tak, fordeler og bakdeler

Takstein i betong

Betongtakstein har en lavere pris enn takstein i tegl og er et populært alternativ også pga. sterke egenskaper. Produseres med og uten overflatebehandling i flere fargevarianter, fra rødt til svart.
Minste anbefalte takvinkel er 22 grader. Levetid ifølge produsentene på opp mot 70 år.

Takstein i tegl

Finnes i mange design og farger og er det vanligste taket på privatboliger i Norge. Takstein i tegl har en høy vekt (opp mot 40 kg/kvm) og taket må være dimensjonert for dette.
Tegltaket er veldig slitesterkt, vedlikeholdsfritt og tåler tøft norsk klima med mange minusgrader (flere produsenter har forstgaranti), store temperaturendringer, mye nedbør (også sur nedbør) og generelt stor belastning fra vær og vind.
Varighet på opp mot 80 år.

Skifer

Skifertak er det taket med lengst levetid og kan vare over 100 år. I Norge har vi flere skiferbrudd med stor produksjon av ulike typer skifer for bruk på tak, Oppdal, Otta og Alta for å nevne noen. Det er viktig at det brukes rett type skifer til tak på grunn av stor værmessig belastning, ikke alle skifer enger seg for bruk på tak.
Selve leggingen av skifertak er den samme som for takstein i betong eller tegl. Skiferplatene festes på lekteren med spiker. Takvinklene må være på minst 22 grader.

Skifertak kan kreve litt mer vedlikehold enn takstein. Det er tross alt ett naturprodukt og det kan dukke opp sprekker som krever utbedring. Skifertak blir uansett regnet som veldig sterke tak.
Skifer er også det dyreste alternativet.

Takshingel

Dette er en rimeligste løsning for tak. Takshingel legges på takbordene og er raskt og enkelt å legge. Krever god isolasjon.
Shingel er tett og dette krever at taket har god lufting. Er også velegnet for flate tak når det er limt.
Forventet levetid på takshingel er 25 – 30 år.

Takplater

Takplater i stål eller aluminium fungerer også meget bra og har mange fordeler. De har en veldig lav vekt, kun 3-5 kg/kvm. De legges i store flater, det går raskt. I tillegg har de den fordelen at de kan legges oppå eksisterende tak. Aluminiumsplater er sterkere og har lengre varighet enn stålplater. Aluminiumsplater kan ha en forventet levealder på opp mot 100 år, stålplater det halve.

Torv

Torvtak har fått sin renessanse og brukes oftere på boliger i tillegg til hytter som har vært det vanlige. Torvtak er tungt, spesielt ved høy fuktighet. Både fukt og vekt stiller krav til undertaket og resten av bygningskonstruksjonen, det må være både tett og solid.
Har taket stor vinkel, over 25 grader, må torven støttes opp for å unngå nedsig.
En stor fordel med torvtak er meget gode støydempingen.

Tre

Tretak øker i popularitet og er et miljømessig godt alternativ. Tryggimpregnering gir tretaket lang levetid og kan konkurrere med andre takmaterialer. Mange ønsker en tradisjonell stil på hus eller hytte, da finnes det ikke noe mer naturlig i Norge enn å anvende tre også på taket.

Spontak er en variant av tretak som også har en svært lang tradisjon i Norge. Spontak bygges med store sponplater og er raskt å legge. Platene bygges sammen med vanlig not og fjær prinsippet. Minimum takvinkel er 15 grader, varighet på opp mot 40 år.

 

Hvordan velge taktekker?

Taket du legger skal vare i kanskje 40-50 år, det er en god grunn til å få jobben gjort skikkelig.
Du må anvende godkjente fagfolk med gode referanser, har de rette godkjenninger, har kapasitet og ikke minst har økonomien i orden.

Det er viktig å bruke godkjente håndverkere også i forhold til forsikringen. Lar du ukjente aktører skifte taket, gjerne svart, og det oppstår en lekkasje og skade på bygningen får du problemer med forsikringsselskapet i forhold til erstatning. Det blir fort store beløp i denne sammenhengen og til og med avkortning på erstatningen vil kunne svi i lommeboken.

Når du gjør en avtale med taktekkeren må du bruke en standardavtale hvor alt er spesifisert inkludert dato for ferdigstillelse.

Du kan starte med å be om en gratis befaring.

SB

You may also like...