Planer om å pusse opp bad? Slik kommer du deg videre

Her er en komplett guide til hvordan du kan pusse opp og renovere et bad, stort eller lite, rimelig eller dyrt. Det er mange regler, lover og potensielle problemer og utfordringer du må forholde deg til. Her er en komplett gjennomgang.

Hvilken pris må du regne med for å pusse opp badet?

Det er viktig å skille mellom en oppgradering og en komplett renovering. En komplett renovering av et bad innebærer nye rør, elektriker skifter alt elektrisk med ledninger, åpning av vegger og gulv, legging av varmekabler og oppbygging av membran og flislegging. Dette er omfattende og krevende oppgaver hvor det går med mange arbeidstimer. Du må regne med at dette fort koster fra rundt 200.000 kroner og oppover, avhengig av materialvalg og størrelse på badet.

Mange ønsker å flytte servant, dusjuttak og eventuelt toalett, det koster ekstra.

En oppgradering hvor du ikke må skifte tekniske installasjoner som rør og elektrisk anlegg og ikke trenger å åpne vegger og bygge nytt blir naturligvis betydelig rimeligere. Flislegging og nye armaturer og baderomsinnredning kan du få fra 50.000 kroner og oppover.

Men vær klar over at regelverket er strengt når det gjelder oppgradering og renovering av bad og en planlagt oppgradering kan fort bli til en renovering.

Hva koster en interiørarkitekt?

Har du et stort budsjett og/eller ikke har særlig greie på interiør og design kan en interiørarkitekt være til stor hjelp både med ideer og valg av løsninger. Å engasjere en interiørarkitekt koster mellom 10.000 og 30.000 kroner.

Har du store ambisjoner om et nytt flott bad vil du bli positivt overrasket over hvor nyttig en interiørarkitekt kan være. En prosjektert interiørplan er også til stor hjelp for entreprenørene som skal gi pris på jobben.

Hvor omfattende oppussing skal du velge?

Oppussing av bad er kostbart og det er naturlig å vurdere hvor omfattende man skal gå til verks.

Det store spørsmålet er om du trenger å oppgradere det tekniske anlegget med nye rør, ventilasjon og elektrisk anlegg. Dette medfører som regel at vegger må åpnes og kostnadene løper.

Her spiller alderen på badet en rolle. Er badet over 20 år er det som regel tid for en grundig renovering. Men, et bad som i sin tid ble godt bygget kan også vare i både 30 og 40 år.
Det er avgjørende for levetiden hvordan badet er brukt. Er for eksempel flisene utsatt for fukt vil de ha kortere varighet enn om de er tørre fordi du har installert dusjkabinett. Kvaliteten på materialene som ble brukt den gang badet ble bygget har også stor betydning.

Det finnes en del lover og regler rundt dette med oppussing av bad. Blant annet er det regulert i hvilken grad man får legge fils og kledning på vegger som skjuler rør. Disse reglene vet håndverkeren alt om.

Er badet i god teknisk stand og ikke har høy alder er det ofte nok å legge nye fliser og skifte ut armatur og baderoms-innredningen. Betydelig rimeligere enn en total oppussing.

Et problem med å foreta en lettere oppussing av badet er garantien på arbeidet som utføres. Håndverkerbedrifter gir ikke så lett garanti på arbeidet som utføres om de ikke samtidig har skiftet for eksempel rør, ventilasjon og øvrig teknisk anlegg. Slike saker har vært gjenstand for mange rettsaker og håndverkere er nødt til å stille krav til de prosjektene de gjennomfører for å kunne gi garanti.

Er det forskjell i kostnad på renovering av stort og lite bad?

En renovering innebærer en del standard oppgaver som er like arbeidskrevende uansett hvor stort badet er. Det er jo i utgangspunktet ikke flere rør og spesielt større elektrisk anlegg på et stort bad sammenlignet med et lite. Derfor har du en grunnpris som alltid ligger der, uansett størrelse.

Et stort bad krever først og fremst mer arbeid med de større flatene og flislegging. Du kan regne med en ekstrakostnad på mellom 5.000 og 10.000 kroner pr. kvadratmeter.

Hvordan redusere kostnaden for renoveringen?

Du kan gjøre prosjektet litt rimeligere ved å delta litt selv samt velge rimeligere løsninger og materialer:

  • Start oppussingen i lavsesongen
  • Demontere og fjerne baderomsinteriøret selv
  • Rive vegger og gulv (vær forsiktig med tekniske installasjoner)
  • Kjøp rimelige fliser eller glem flisene og velg våtromsplater
  • Kjøp baderomsmøblene på salg
  • Dropp vegghengt toalett om det innebærer stort inngrep i forhold til vegg

Les mer om hvordan du kan gjøre oppussingen av bad billigere

Hva betyr badet for salgsprisen på en bolig?

Skal du pusse opp badet før du selger boligen? Dette er ofte et relevant men ikke lett spørsmål.

Et viktig moment er hvilken standard badet har. Er det et helt nedslitt bad hvor man også kan sette spørsmålstegn ved skjulte rør og det tekniske anlegget for øvrig vil den som er interessert i å kjøpe boligen legge inn en kostnad på baderenovering på 200.000 til 300.000 når denne skal gi et bud.

Er badet av grei standard vil det som regel ikke lønne seg å totalrenovere.

Har du en gammeldags eller veldig spesiell stil på baderoms-innredningen kan det lønne seg å skifte denne, det koster ikke all verden. Det er viktig for de fleste interessentene å kunne se for seg at de kan trives i boligen uten å starte med renovering umiddelbart.

Et annet poeng er hvordan standarden på badet står i forhold til resten av boligen. Har du en ellers flott oppusset leilighet eller enebolig hvor badet skiller seg ut med lav standard vil dette trekke ned. Bor du i en enkel leilighet med middels standard trenger heller ikke badet være mer enn medium standard.

Velger du å pusse opp før du selger er det viktig at du bruker autoriserte håndverkerbedrifter som gir riktig og grundig dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Hva er vanlig lengde i tid på å renovere bad?

Selve gjennomføringen av en komplett bad-renovering tar ofte fra to uker og oppover. Det avhenger veldig av hvor store ressurser entreprenøren setter inn på jobben. I utgangspunktet kan et bad totalrenoveres på 2-3 dager. Problemet er at flere typer håndverkere er involverte og disse står ikke klare til å sette i gang på minuttet. Derfor blir det litt dødtid mellom de ulike sekvensene av arbeidet.

Tømreren må rive vegger, deretter må rørlegger ta VVS-delen, elektrikeren legger nytt elektrisk anlegg, ventilasjon skal monteres. Deretter kommer flisleggeren og til slutt den som monterer baderominventaret, alt dette tar tid.

Hadde alle disse stått konstant klare til å gjøre sine oppgaver hadde det går svært raskt, sik er det ikke.
Problemet i mindre leiligheter er tilgangen på toalettet når det finnes bare ett. Her kan du avtale med håndverkerne om en mest mulig fleksibel løsning i forhold til arbeidet. Toalettet kan enkelt monteres mellom de ulike arbeids sekvensene.
Vær tidlig ute med å bestille interiør, møbler og flis slik at dette er klart og du ikke blir et offer for lange leveringstider som forsinker arbeidet.

Må du søke kommunen om godkjenning?

Du trenger godkjenning og tillatelse fra kommunen om arbeidet som skal utføres innebærer inngrep i bærende konstruksjoner og i forhold til branntekniske krav som brannskille. Dette vet entreprenøren alt om og hjelper deg i denne prosessen.

Hvem skal utføre oppussingen?

Har du bestemt deg for å renovere eller pusse opp badet blir neste steg og finne en bedrift som gjør jobben. Her må du gjøre en grundig jobb både i forhold til å finne en god pris men også en seriøs aktør som gjør en grundig jobb innenfor den tiden som er avtalt. Slike jobber gis som regel til rørleggere som er spesialisert og profilert på renovering av bad.

Det vanligste, og smarteste, er å gi oppdraget til en aktør/baderomentreprenør som tar ansvaret for hele prosjektet. Det er mange ulike håndverkere involvert og det er svært vanskelig for deg å skulle samkjøre og organisere alt dette.

Det handler også om å samle ansvaret på èn aktør både i forhold til dokumentasjon og garanti. Skulle det oppstå problemer både underveis og i ettertid er det håpløst å skulle forholde seg til flere parter, spesielt i en rettslig prosess.

En totalentreprenør har også et stort nett av underleverandører som gjør en god jobb. Dette er viktig både i forhold til prisen og effektiviteten i prosessen.

For å vurdere en oppdragsgiver er det viktig at denne er godkjent våtromsbedrift.

Ordningen Godkjent våtromsbedrift består av over 1000 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet.
Skal du gjøre noe med et bad så er det viktigste du gjør er å velge en håndverkerbedrift som har våtromsgodkjenning.

Andre viktige momenter er garantitid (5-10 år er vanlig), hvor lang tid prosjektet skal ta, aktuelle referanser, forsikring og selvfølgelig pris.
Det kan også lønne seg å google bedriftens navn og se hva som dukker opp av informasjon. Mange sjekker også bedriftens økonomiske soliditet.

SB

You may also like...