Kakkelovn – effektiv varme og vakkert møbel

Kakkelovn er en imponerende varmekilde med en lang tradisjon i Norge. En genial konstruksjon tar vare på varmen som produseres og ovnen holder seg varm i opptil ett døgn etter at du har fyrt med ved ett par timer. Veden du fyrer med blir 100% forbrent og en kakkelovn er derfor i særklasse når det gjelder energiutnyttelse.

Hvordan fungerer en kakkelovn?

Prinsippet er å ta vare på all varmen som fyringen skaper og lagre denne slik at den kan avgis over lengre tid etter at fyringen er avsluttet. Du fyrer opp en kakkelovn på vanlig måte med ved. Røyken passerer gjennom flere meter (avhengig av ovnens størrelse) med kanaler inne i ovnen før den går ut i pipen. Røyken (avgir lite røyk) som kommer ut av pipen er bortimot kald, all varmen ligger igjen i ovnen. Dette skiller seg fra en tradisjonell vedovn hvor mye av varmen forsvinner ut med røyken.

For å øke effektiviteten er enkelte modeller utstyrt med vifte for å øke hastigheten på luften som går gjennom kanalene i ovnen.

Mange kakkelovner er laget av olivinstein, en norsk bergart med unike egenskaper til å lagre varme. Steinen varmes opp av røyken som passerer og oppnår en høy temperatur. Hvor mye varme ovnen lagrer avhenger av hvor stor den er og hvor mye varmelagrende stein den består av.

Hvor mye veier en kakkelovn?

Det er en klar sammenheng mellom ovnens tyngde og varmelagringskapasitet. Jo mer sten desto mer varme. En tung ovn kan veie over to tonn, en mindre ovn noen hundre kilo. En kakkelovn må derfor bygges på stedet. Den har en størrelse som gjør den til en del av boligen og ovnens popularitet gjør at dette gjenspeiler seg positivt i verdien på boligen.

Hvor lenge er ovnen varm?

En kakkelovn med god varmelagringskapasitet kan avgi varme i opptil ett døgn etter at flammene er slukket. Ovnens overflate holder en jevn lunken varme, all varmen lagres i ovnens innmat. Dermed unngår man både at støvet i luften ikke blir brent (dette gir et bedre inneklima) samt at barn ikke får ubehag og brannskader om de skulle komme borti ovnen.

Miljøvennlig – lite svevestøv

Vedfyring har fått mye kritikk når det gjelder utslipp og forurensning. Dette er ikke tilfellet med en kakkelovn. 99% av svevestøvet blir liggende igjen i ovnens kanaler. Ble alle vedovner i Norge erstattet av kakkelovner ville svevestøvet blitt redusert med 80 %. Det ville vært en revolusjon for de med astma og luftveissykdommer.

Hvilken pris har kakkelovner?

Mindre og enklere kakkelovner koster fra 20.000 og oppover. De store høye modellene med stor kapasitet for varmelagring koster opp mot 100.000. I tillegg må du regne rundt 30.000 til montering. Men dette er vel investerte penger, både i forhold til energikostnader og boligverdi.

Hva kreves av boligen?

En kakkelovn veier mye og det første du skal undersøke er om gulvet og bygningen tåler den høye vekten. Takhøyden bestemmer hvor høy ovnen kan være, i tillegg må veggen bak ovnen samt pipen tilfredsstille kravene. Denne vurderingen får du hjelp til av den du kjøper ovnen av.

Kakkelovner er flotte og elegante produkter som både finnes i moderne og i klassisk design. Det finnes også brukte ovner på markedet.

SB