Behov for rørlegger?

Rørleggere utfører oppgaver som for mange er litt kompliserte og ubehagelige. Det er mye styr å montere en oppvaskmaskin på et trangt kjøkken, hvordan bytter man egentlig et talett når det må bores nye fester og rørkoblingen må flyttes, eller det er en lekkasje en eller annen plass. Det er lett å forstå at mange betaler noen tusenlapper for å slippe å gjøre dette selv og dermed også er sikker på at oppdraget blir utført skikkelig.

Mange vannrelaterte inngrep i en bolig må utføres av autorisert rørlegger. Dette kreves av forsikringsselskapene. Bytter du armatur på kjøkkenet og det oppstår en vannlekkasje som ødelegger både gulv og vegger får du garantert problemer med forsikringsselskapet i forhold til erstatning. Alt etter alvorlighetsgraden blir det veldig sannsynlig en avkortning på mellom 10 og 100%.

 

Hva trenger du hjelp fra rørlegger til?

Skifte toalett

En rørlegger tar 1.500 – 3.000 kr for arbeidet med å bytte toalett, både vegghengt og gulvmontert S-modell (medrenget en halvtimes kjøretillegg). Da slipper du å transportere og å bære det nye toalettet inn i boligen, rørleggeren lager nye fester om behov og sist men ikke minst, rørleggeren tar med seg det gamle toalettet, så slipper du å tenke på å levere det på en avfallsstasjon.

Bytte armatur / blandebatteri

Dette må du ifølge forsikringsselskapene få utført av godkjent rørlegger. Blandebatteriene står under konstant vanntrykk og selv den minste lekkasje kan få enorme konsekvenser. Et rør som drypper kan i løpet av kort tid ødelegge for store verdier.

Bytte av varmtvannstank /varmtvannsbereder

Her er det også mange koblinger og rør som bør monteres av en rørlegger for å være sikre på å unngå lekkasjer. En varmtvannsbereder varer som regel i mange år og det er ikke sikkert du finner tilsvarende når det er tid for å bytte til en ny. Det kan derfor bli behov for å endre fester og koblinger. I tillegg er det ofte trangt og vanskelig å komme til rundt en varmtvannstank. Dette er en typisk rørleggerjobb. Da slipper du også transport og levering av den gamle. Den er jo også stor.

Tette rør og sluk / skifte av rør

Er rørene tett må det en rørlegger til. Rørleggeren har utstyr for å fjerne blokkeringer langt inne i rørene. Rørinspeksjon er også noe du trenger en rørlegger til. Vurderer du å oppgradere rørene i en bolig blir prosjektet garantert mer vellykket om du engasjerer en rørlegger tidlig i prosjektet. Kanskje trenger du ikke skifte alle ørene, kanskje finnes det løsninger du ikke har tenkt på.

Rehabilitering av bad

Nytt bad er et stort prosjekt som involverer både rørlegger, elektriker, snekker og eventuelt maler. Det er vanlig at rørleggeren tar entreprenør/ prosjektlederrollen når et bad skal renoveres. For det første er det mye som skal styres og gjøres, for det andre må mange av arbeidsoppgavene utføres av godkjente håndverkere. Regelverket rundt arbeid på bad og andre våtrom er kraftig innstrammet de siste årene.

Montere vannstopper

En vannstopper, også kalt lekkasjestopper, har som formål og stoppe vanntilførselen om det skulle oppstå en vannlekkasje. Ved hjelp av sensorer som plasseres ulike steder i boligen vil en vannlekkasje avdekkes tidlig og vannstopperen aktiveres. Vannstopperen monteres på rørsystemet. Ved aktivering går også en lydalarm for varsling, enkelte systemer har også varsling på mobilen gjennom en app.

Andre arbeidsoppgaver

Rørleggeren kan hjelpe deg med det meste av vann og avløpsrelaterte oppgaver både innendørs og utendørs.

 

Slik engasjerer du en rørlegger

Hold deg til godkjente rørleggere

Dette er viktig av mange grunner. Forsikringsselskapene krever at arbeidet utføres av godkjente rørleggere. Vannlekkasjer er den store stygge ulven i denne sammenhengen som kan medføre enorme skader og kostnader i reparasjoner og utbedring.

Uavhengig av dette har du jo også selv en interesse i at ting gjøres skikkelig og riktig. Skal du for eksempel selge en bolig og kan dokumentere at større utskiftinger og oppgraderinger er utført av en godkjent håndverker er dette et stort pluss, også i forhold til boligens verdi. Et eksempel er et totalrenovert bad.

Få pris på arbeidet som skal gjøres

Ingen engasjerer rørlegger (eller håndverkere generelt) på timesbasis. Unntaket er akutte oppdrag (f.eks tette rør) eller småjobber hvor det er vanskelig å si om tar en eller «tre» timer.
Du kan bruke anbudstjenester som anbudstorget.no for å hente inn priser fra flere rørleggere i samme slangen. Helt uforpliktende og veldig praktisk.

Inngå en kontrakt

Skal du få utført større prosjekter som å skifte ut flere rør eller renovere et bad må du inngå en kontrakt som inneholder alle relevante forhold. Det hender dessverre av og til at det oppstår konflikter i ettertid, da er det greit å støtte seg på en kontrakt / skriftlig avtale. En ordentlig avtale er vanlig med godkjente rørleggere. Kjøper du rørleggertjenester svart vil du være temmelig alene om det oppstår problemer med det arbeidet som er utført.

Et triks er å kommunisere på e-mail. Da kan du dokumentere det som er avtalt og diskutert underveis. E-mail kan være en erstatning for kontrakt på mindre oppdrag.

En kontrakt skal inneholde:

Hvilket arbeid skal utføres?
En nøyaktig beskrivelse av hvordan sluttresultatet skal bli og hva som skal gjøres, hvordan og med hvilke materialer, punkt for punkt. Her er det viktig å få med alt slik at det ikke dukker opp overraskelser i ettertid. Derfor er det også viktig å forholde seg til godkjente og seriøse aktører som hjelper deg med en nøyaktig beskrivelse og spesifisering av oppdraget og ikke benytter enhver anledning til å plusse på oppgaver som ikke opprinnelig var med i tilbudet.

Pris og betaling
Enten det er avtalt en totalpris for hele jobben eller den er delt opp i flere deler skal pris være oppgitt på alt. Dette er viktig, prisdiskusjoner i ettertid er et typisk konflikttema.
Ikke betal på forskudd.

Tidsaspektet
Kontrakten må en klar og tydelig dato for når oppdraget skal være avsluttet og ferdigstilt. Dette er viktig å få med, det er nok av eksempel på oppdrag som av ulike grunner strekker ut i tid, til oppdragsgivers store fortvilelse. Det kan oppstå situasjoner hos rørleggerbedriften som gjør at oppdragene får ulik prioritet. En kontraktsfestet dato for ferdigstillelse setter ditt oppdrag langt frem i køen.