Behov for elektriker?

Arbeid på det elektriske anlegget er det smart å overlate til en godkjent elektriker/ montør / installatør. For det første handler det om at strøm er noe som kan være farlig og noe man skal ha respekt for. For det andre er det lovpålagt å engasjere elektriker til flere typer arbeid på det elektriske anlegget, du har ikke lov til å gjøre alt selv.

 

Hva kan en elektriker hjelpe deg med?

Installere og montere elektrisk utstyr. Enten det er lysutstyr som lamper og downlights eller sikkerhetsutstyr som komfyrvakt lønner det seg å engasjere en elektriker.

 

Komfyrvakt

Komfyrvakt er kanskje det best brannforebyggende tiltaket i norske hjem de seneste årene. Komfyrvakt er et system hvor sensorer overvåker temperaturen på komfyren. Blir temperaturen for høy aktiveres komfyrvakten ved at strømmen til komfyren stenges.

På denne måten stoppes overopphetingen på et tidlig tidspunkt og du unngår et branntilløp. Dette er noe alle trenger, men spesielt eldre er i målgruppen. Det er fort gjort å glemme noe på ovnen. I Norge har vi også fått et fenomen som heter pizzabrann. Det skjer når folk kommer noe beruset hjem fra en tur på byen, hiver en ferdigpizza i ovnen, men sovner på sofaen mens man venter på at pizzaen skal bli ferdig. Pizzaen blir overopphetet og kan begynne å brenne.

Denne unormale stigningen i temperatur vil en komfyrvakt fange opp, alarmen går og situasjonen kan reddes.

Komfyrvakt ble påbudt i 2010 for nye boliger inkludert hytter og fritidsboliger. Er boligen bygget før dette må komfyrvakt etter-installeres. Siden komfyrvakten monteres som en del av det elektriske anlegget må du gi oppdraget til en autorisert elektriker.

Det skal ikke være mulig å deaktivere komfyrvakten. Komfyrvakten drives vanligvis av strøm fra det elektriske anlegget.

 

Lamper, downlights og spotlights

Lamper og lysrørkasser som skal kobles på strømnettet, slik at du slipper å bruke ledning fra stikkontakt, kan med fordel monteres av elektriker. Det er også estetisk mye penere når det ikke henger ledninger her og der.

Downlights/ integrerte spotlights («spotter) bygges gjerne inn i taket. Dette krever endel arbeid også med det elektriske. Vanlige spotlights blir veldig varme og må monteres riktig for å unngå varmgang i takmaterialene. Med led-lamper er temperaturen lav, det gjør det også mer brannsikkert. 

 

Kontroll og oppgradering av sikringsskap

Det har vært et generasjonsskifte for sikringsbokser. Fra skrusikringer til automatsikringer. Har du et sikringsskap av den gamle typen og ønsker å skifte til et nyere er det helt klart en jobb for en elektriker.

Nye sikringsskap er sikrere i forhold til brannsikkerhet fordi de reagerer bedre på overbelastning uansett årsak. Et aktuelt tema innen dette er jordfeil. Dette er feil i selve anlegget som ikke er det samme som kortslutning. Gamle skap beskytter ikke mot jordfeil, nye gjør.

Alle nye installasjoner skal være med jordfeilvern. Utskifting av sikringsskap er et omfattende inngrep i det elektriske anlegget og må utføres av godkjent elektriker.

 

Kontroll og feilsøking i det elektriske anlegget

Blir det feil på lamper og belysning som ikke skyldes enkle feil som f.eks. utbrente lyspærer og ysstoffrør vil en elektriker finne feilen ved hjelp av utstyr og måleteknikker. Blir for eksempel alle lysene i boligen plutselig svakere, eller slutter å virke, er det et tegn på en alvorlig feil.

Det samme gjelder problemer med varmekabler, stikkontakter, sikringer som går ofte og lignende

 

Montering av el-bil lader

Elbilsalget i Norge er stort og det har ført til stor etterspørsel eller ladestasjoner fir hjemmet, også kalt hjemmelader. Strømmen går gjennom laderen med stor styrke, ladingen skal hurtig og masse strøm presses gjennom lader og ladekabler og til batteriet. Laderen er også i bruk, gjerne daglig.

Dette stiller krav til boligens elektriske anlegg, det kan fort overbelastes av en hjemmelader om kapasiteten ikke er riktig dimensjonert. Det kan føre til brann, det har også skjedd flere steder i landet.

Siden elbil ladere skal integreres i boligens elektriske anlegg må denne jobben utføres av elektriker. Det er store krefter som er i sving i tillegg til at anlegget og laderen skal fungere som skal for å oppnå optimal lading.

 

Montering av elektrisk utstyr

Det er en trend at ulike typer kabler for elektrisk utstyr som strømkabler, høyttalerkabler, signalkabler osv. skal være usynlige, de skal legges inn i veggen eller i diskrè lister med hulrom til kabler. Man prøver å

I nybygg er dette etter hvert blitt vanlig praksis. I eldre bygninger er det en stor jobb å integrere og strekke kabler ut til kontaktpunktene i de ulike rom.

Dette skal også kobles riktig og det dukker gjerne opp problematikker rundt dimensjonering av kretsene og sikringsskap. Derfor er også dette en jobb for elektrikere. Du kan eventuelt selv bidra når elektrikeren er ferdig og nye hull og åpninger i vegger og gulv skal lukkes og gjøres pent igjen. Det er forresten imponerende hvordan elektrikere kan strekke og skjule kabler i en bolig uten store fysiske inngrep.

Mange ønsker også å integrere både TV, lydanlegg, høyttalere, over, kjøkkenmaskiner og lignende inn i veggene slik at de ikke opptar plass på gulvet. Dette blir veldig elegante løsninger, men krever litt arbeid.

 

Montering og reparasjon av varmekabler

Varmekabler kan installeres i alle rom, ikke bare på badet. Fordelene med varmekabler er at varmen bliver varmt og lunt, det er en både effektiv og behagelig måte å varme opp boligen på samt at du slipper panelovner og andre varmekilder som både tar plass og forstyrrende rent estetisk. Varmekabler gir også mindre støv fordi luftbevegelsene i rommene blir mindre sammenlignet med for eksempel panelovn. Elektrikere er ofte engasjert når badet skal pusses opp.

Montering/innbygging av varmekabler er strengt regulert og det er et lovpålagt krav at dette skal utføres av godkjent elektriker. Det er stor brannfare forbundet med feil monterte varmekabler og økt brannsikkerhet ligger til runn for de strenge reglene.

Hvordan de skal monteres avhenger av gulvkonstruksjonen og hvilke materialer som er brukt. Det finnes ulike typer varmekabler tilpasset ulike løsninger og materialer.

 

Egne løsninger for borettslag

Borettslag gjør gjerne avtaler med elektrikere om både kontroll og utbedring av det elektriske anlegget i alle boenhetene i borettslaget. Det kan skje at eiere av borettslagsleiligheter ikke har samme engasjement og ansvarsfølelse for det bygningstekniske, det er noe borettslaget «må ta seg av».

Derfor gjøres det avtaler for hele borettslaget. Det ligger også en økonomisk interesse i dette, blant annet i forhold til forsikringspremien.

 

Engasjer elektriker tidlig i renoveringsprosjekt og nybygging

Når du skal ta valg relatert til det elektriske i forbindelse med renoveringsprosjekt eller nybygg vil det lønne seg å kontakte elektriker tidlig i planleggingen for å få både ideer og innspill til hvordan ting kan gjøres og hvilke løsninger som er gunstige i forhold til både kostnader, estetikk og det praktiske.

 

Hva koster en en elektriker?

Ved større oppdrag som er nøye spesifisert gir elektrikeren en pris på hele oppdraget, du aksepterer og arbeidet starter. Mindre oppdrag samt oppdrag man ikke vet hvor arbeidskrevende blir brukes timespriser. Disse ligger mellom 650 og 1500 kroner.

Det lønner seg å sjekke prisene hos flere før du bestemmer deg, det er store forskjeller. Dette skyldes blant annet hvilken kapasitet elektrikeren har. Er ordremengden liten strekker man seg litt ekstra på pris for å sikre seg oppdrag, det kan du tjene på.

 

Slik engasjerer du en elektriker – installatør

Hold deg til godkjente elektrikere!

Dette er viktig av mange grunner. Forsikringsselskapene krever at arbeidet utføres av godkjent elektriker. Brannsikkerhet er hovedfokus i denne sammenhengen, et elektrisk anlegg med feil kan føre til store skader og kostnader.

Uavhengig av dette har du jo også selv en interesse i at ting gjøres skikkelig og riktig. Skal du for eksempel selge en bolig og kan dokumentere at større utskiftinger og oppgraderinger er utført av en godkjent håndverker er dette et stort pluss, også i forhold til boligens verdi. Et eksempel er et nytt sikringsskap eller en forskriftsmessig montert hjemmelader.

Få pris på arbeidet som skal gjøres

Ingen engasjerer elektrikere (eller håndverkere generelt) på timesbasis. Unntaket er akutte oppdrag (f.eks kortslutninger og strømbrudd) eller småjobber hvor det er vanskelig å si om tar en eller «tre» timer.

Du kan bruke anbudstjenester som anbudstorget.no for å hente inn priser fra flere elektrikere samtidig. Smart, uforpliktende og veldig praktisk.

Inngå en skriftlig kontrakt på større oppdrag

Skal du få utført større oppdrag som å skifte ut det elektriske anlegget bør du absolutt inngå en nøye spesifisert kontrakt som inneholder alle relevante forhold. Det hender dessverre av og til at det oppstår konflikter i ettertid, da er det greit å støtte seg på en kontrakt / skriftlig avtale. En avtale er vanlig med godkjente elektrikere. Kjøper du elektrikertjenester svart er du veldig alene om det oppstår problemer med det arbeidet som er utført.

Det er smart å kommunisere på e-mail istedenfor å ta alt muntlig. Har du et møte med elektrikeren og dere gjør en del muntlige avtaler kan du sende en mail hvor du oppsummerer møtet. Da kan du dokumentere det som er avtalt og diskutert underveis.

E-mail kan være en erstatning for kontrakt på mindre oppdrag.

En kontrakt skal inneholde:

Hvilket arbeid skal utføres?

En nøyaktig beskrivelse av hvordan sluttresultatet skal bli og hva som skal gjøres, hvordan og med hvilke materialer, punkt for punkt. Her er det viktig å få med alt slik at det ikke dukker opp overraskelser i ettertid. Derfor er det også viktig å forholde seg til godkjente og seriøse aktører som hjelper deg med en nøyaktig beskrivelse og spesifisering av oppdraget og ikke benytter enhver anledning til å plusse på oppgaver som ikke opprinnelig var med i tilbudet.

Pris og betaling

Enten det er avtalt en totalpris for hele oppdraget eller den er delt opp i flere deler skal pris være oppgitt på alt. Dette er viktig, prisdiskusjoner i ettertid er et typisk konflikttema.

Ikke betal på forskudd.

Tidsaspektet og sluttdato

Kontrakten må en klar og tydelig dato for når oppdraget skal være avsluttet og ferdigstilt. Dette er viktig å få med, det er nok av eksempel på oppdrag som av ulike grunner strekker ut i tid, til oppdragsgivers store fortvilelse.

Det kan oppstå situasjoner hos elektrikeren som gjør at oppdragene får ulik prioritet. En kontraktsfestet dato for ferdigstillelse setter ditt oppdrag lengre frem i køen.

SB