Hva er pris pr. m2 for legging av asfalt?

Prisen for legging av asfalt er mellom 180 og 600 kroner/kvm. Vanlig oppstartskostnad og asfaltering av inntil 20 m2 ligger på rundt 10.000 kroner. Deretter øker prisen med ca. 250 kroner pr. kvadratmeter. Jo større flate som skal asfalteres desto lavere pris/m2. 20 kvm koster 600 kr/kvm, 50 kvm koster 300 kr/kvm, 100 kvm koster 270 kr/kvm og 1000 kvm koster 180 kr/kvm.

Det går med ca. 90 – 100 kg asfalt pr kvm.

Dette er priser fra en asfaltentreprenør i Oslo. Prisene vil variere på ulike steder i landet. I storbyene hvor asfalteringen gjøres nærmere asfaltentreprenørens tilholdssted og produksjonsanlegg er prisen lavere enn på steder som medfører store transportkostnader.

Prisen for asfaltering oppgis alltid i pris pr. kvadrameter ferdig lagt asfalt. Den første kvadratmeteren er den dyreste siden alle asfalteringsoppdrag inkluderer en kostnad for frakt av utstyr og oppstart av oppdraget. Skal du asfaltere et mindre område (opp til 20 m2) blir prisen for jobben ofte den samme uansett om det er 1 eller 20 m2. Fra 20 m2 og oppover blir det tillegg for hver kvadratmeter.

Oppstartkostnaden avhenger veldig av hvor oppdraget skal utføres. Asfaltentreprenører har som regel ett område de opererer i. Skal oppdraget utføres utenfor slike dekningsområder blir transport av asfalt og utstyr dyrere.

 

Ulike typer asfalt

Vanlig tykkelse på et lag asfalt er 4 cm. Dette er tilstrekkelig for oppkjørsler og området rundt hus og hytte. Ulike asfalttyper har forskjellig størrelse på steinen som brukes, det gir forskjellig typer overflate, fra helt glatt til grovt.

De vanlige typene asfalt på private eiendommer er Agb8 og Agb11. Dette angir hvor store stener som er brukt. Agb8 inneholder stener som er maksimalt 8 mm, Agb11 maksimalt 11 mm. Agb8 asfalt er finere men har større styrke enn Agb11. Agb11 har e grovere overflate. Asfalt inneholder 95 % stein. Asfalt blir produsert med temperatur på ca 150 – 160 grader.

 

Hvorfor skal du velge asfalt som dekke?

Asfalt er praktisk
Det er lett å holde rent med kosting og spyling. Asfalt er også et stødig og fast underlag for aktiviteter som lek, ballspill og arbeid på bil og utstyr. Du kan også male på asfalten for å lage ulike mønster for spill og lek.

Det er også enkelt å legge varmekabler med et samme du legger asfalten. Siden asfalt leder vann kan dette brukes aktivt for å lage gode dreneringsløsninger som varer.

Asfalt er pent
En asfaltert oppkjørsel gir et solid og stødig foran en moderne eiendom. Asfalt trenger ikke være helt svart, det finnes flere farger og nyanser.

Asfalt varer lenge
Er arbeidet med grunnen og underlaget grundig og riktig utført og asfalten riktig lagt kan asfalten vare i over 20 år.

Planer om nytt tak? Se guide.

 

Grunnarbeidet er viktig

Når asfaltleggerne kommer må alt være klart til asfaltering. Det innebærer at grunnen/ underlaget må være hardt og komprimert, det må ha en tykkelse på 15 til 20 cm med pukk eller grus om det skal tåle kjøretøy.

Komprimeringen av grunnen må gjøres på riktig måte og med komprimeringsmaskiner som platevibrator (vibroplate, hoppetusse). Underlaget må være hardt for at asfalten skal vare lenge.
Underlaget må også være godt avrettet, drenert og uten ansamlinger av vann. Det er viktig med tilstrekkelig fall for å få vann bort fra underlaget. Her må du eventuelt legge inn sluk og vann- dreneringsrør ved behov.

Fjern også alt ugress og gå over hele området med ugressmiddel. Planter og blomster finner veien gjennom både grus og asfalt.

Du kan får utført alt arbeidet med grunnarbeidet. Her kan du engasjere en anleggsgartner eller du kan høre med asfaltentreprenøren og de utfører eller formidler dette arbeidet.

 

Vær godt forberedt

Når asfaltentreprenøren ankommer med utstyret og skal starte arbeidet må det være tilgang til området for lastebil og maskiner. Prisene du får for oppdraget inkluderer ikke unødvendig ventetid.

SB